Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
✨₮ཏươསg❤️໒อ🥰002022-01-23 05:58:50113.182.209.234