Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ʚTᑎᗷᗩᑭᑕưTềɞ002022-05-15 00:30:4614.191.28.177
ʚʈɲßɑρɔưʈềɞ002022-05-15 00:28:1114.191.28.177
ʚζղβɑρℭưζềɞ002022-05-15 00:29:4914.191.28.177
ʚтɴʙᴀᴘcưтềɞ002022-05-15 00:26:4614.191.28.177