Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
╰‿╯ŤŔí﹏2Ķ11✞ঔৣ۝002022-01-25 09:20:511.54.206.125