Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
亗ᎿᖇịᏁᏂ☻ᎿᏂèm☻Ᏸơ亗002022-01-22 07:08:02116.101.241.141
亗ᏆᏒịᏁh☻Ꮖhèm☻bơ亗002022-01-22 07:10:14116.101.241.141