Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
✭🅣🅡ị🅝🅗🅗à☆002022-01-25 07:12:37125.235.132.201
︵⁹⁵TɾịⓝҤhà☂002022-01-25 07:14:29125.235.132.201