Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
๖тяươиɢ↭иɢυуêи︵²ᵏ¹20
✞ঔৣ۝ŧɾườռɠ•ռɠυყễռ༻꧂10
➻❥t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆ườn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿↭n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨễn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊↭✎﹏11
Truong Nguyen00
Trường Nguyễn00
trương nguyên00
trường Nguyễn00
trường nguyễn00
⁀ᶦᵈᵒᶫT͛R͛ườN͛G͛N͛G͛U͛Y͛ễN͛︵²ᵏ⁶002021-11-25 08:27:53116.96.46.30
⁀ᶦᵈᵒᶫՇℛườทջทջųƴễท︵²ᵏ⁶002021-11-25 08:27:18116.96.46.30