Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ㅤT͎U͎N͎G͎G͎L͎ẻM͎O͎N͎002022-01-25 00:23:23171.224.180.107
ㅤᴛᴜɴɢɢʟẻᴍᴏɴ002022-01-25 00:23:28171.224.180.107