Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
♥úpnồιcơмㅤ002022-01-25 03:26:1114.171.51.91
♥úᴘɴồɪᴄơᴍㅤ002022-01-25 03:25:3414.171.51.91