Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
★彡νιииу╰☜10
vinny00
vinny002021-12-29 21:10:34125.235.229.152