Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
vịтᴅuʙᴀι002022-01-23 18:43:03116.101.108.7
ᴠịᴛᴅᴜʙᴀɪ002022-01-22 08:20:51116.101.108.7