Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
wëëbs002022-05-14 23:05:1614.188.169.209
ωɛɛßꜱ002022-05-15 10:30:1714.188.169.209
ωεεɓꜱ002022-05-15 10:30:0814.188.169.209
ώєєßꜱ002022-05-15 10:30:1214.188.169.209