Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
☓Yཽàñ̰☂kєo̫☂201✝✞002022-06-29 22:36:5514.163.182.13