Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
☆Z༶A༶Y༶L༶A༶ᴾᴿᴼシ002022-01-25 09:23:3114.188.122.218
☆ZAYLAᴾᴿᴼシ002022-01-25 09:25:3214.188.122.218
☆🅩🅐🅨🅛🅐ᴾᴿᴼシ002022-01-25 09:24:2014.188.122.218
ミ★ⓏⒶⓎⓁⒶᴾᴿᴼシ002022-01-25 09:27:0814.188.122.218
ミ★ⓩⓐⓨⓛⓐᴾᴿᴼシ002022-01-25 09:26:4614.188.122.218