Bảng kí tự đặc biệt ­ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ­ (Soft Hyphen, discretionary hyphen) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Soft Hyphen, discretionary hyphen
  • UNICODE Number: U+00AD
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\00AD"; }
  • HTML Code: ­
  • BASH code: $ echo -e '\u00AD'

Kí tự ­ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ­ (Soft Hyphen, discretionary hyphen) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.