Bảng kí tự đặc biệt ± đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ± (Plus-Minus Sign) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Plus-Minus Sign
  • UNICODE Number: U+00B1
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\00B1"; }
  • HTML Code: ±
  • BASH code: $ echo -e '\u00B1'

Kí tự ± trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ± (Plus-Minus Sign) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.