Bảng kí tự đặc biệt ī đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ī (I with Macron) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: I with Macron
  • UNICODE Number: U+012B
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\012B"; }
  • HTML Code: ī
  • BASH code: $ echo -e '\u012B'

Kí tự ī trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ī (I with Macron) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

︵²ᵏ³Ǩħï▫ḂēṋÅN͎ħ▫ĘḿŤħấẙ▫ÐīềǚǦǐ✎
3 0
ᴾᴿᴼシWAGNGHīAᴾᴿᴼシ
3 0
࿐ℭհ͜͡īēñ☠
2 0
๖²⁴ʱ☪⁸հ͜͡īēñ☤
2 0
‿✿qμáςɧ➻τīηɧ❖︵
2 0
︵ℭん̝๛īēñه√̝ũཉྀهز•
2 0
☥ßǎ🄾︵¹⁹уī◯
2 0
ēēōōīīFB丨NGUYENHOAIAN
2 0
〄V͜͡īήђ☢►
1 0
ᴾᴿᴼシA͟͟F͟͟K͟͟_N͟͟G͟͟H͟͟īA͟͟ᴾᴿᴼシ
1 0
◎☪⁸հ͜͡īēñ☤☯
1 0
Vīnh
0 0
AFK_Nghīa
0 0
ℭh͜͡īēñ
0 0
☪ հ͜͡īēñ
0 0
Quách tīnh
0 0
Iīสายสด
0 0
︵ℭhīēñهVũཉྀهز•
0 0
☪⁸հ͜͡īēñ☤
0 0
hậu xīkë
0 0
Ǩħï ḂēṋÅnħ ĘḿŤħấẙ ÐīềǚǦǐ
0 0
NĪOĪTĪ Huy
0 0
bǎo yī
0 0
S̄xb thī̀ pras̄b
0 0
Pusshī
0 0
ŤūŤī
0 0
SīAīCīHīIīN
0 0
PTJĪIĪAGENT
0 0
ēēōōīīFB丨NGUYENHOAIAN
0 0
jīoīnīeīītīaīi
0 0
2īī3īī6
0 0
CJīPai
0 0
god kīŇĞ
0 0
亗vn丨٭ĪkingĪ★
0 0
Çāň__šą_šī
0 0
wagnghīa
0 0