Bảng kí tự đặc biệt ŏ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ŏ (O with Breve) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: O with Breve
  • UNICODE Number: U+014F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\014F"; }
  • HTML Code: ŏ
  • BASH code: $ echo -e '\u014F'

Kí tự ŏ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ŏ (O with Breve) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ღŎK̬̤̯๛A̬̤̯N̬̤̯H̬̤̯ĐO̬̤̯I̬̤̯
3 0
๖ۣۜH๖ۣۜE๖ۣۜOŎ๖ۣۜGá๖ۣۜI
3 0
ღŎᏦ̆๛ℳℴℴทՇạ
3 0
ღŎᏦ̆๛ლ❍❍ղζạ
2 0
ღŎƙ๛ทջℴ☪Շạ
2 0
ღŎᏦ̆๛B꙰ướM꙰
2 0
ღŎᏦ̆๛ßØƦÚŦØツ
2 0
✞ঔৣ۝d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅąy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ❄k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ŏ︵²ᵏ³
1 1
ღŎᏦ̆๛BØƦUŦØᵛᶰシ
1 0
ღŎᏦ̆๛ᏒơmᏆạᏉᏞ
1 1
ღŎk๛ANH ĐOI
0 0
HeoŎGái
0 0
dąy khŏ
0 0
ღŎᏦ̆๛moontạ
0 0
ღŎᏦ̆๛moon tạ
0 0
ღŎk๛ngoctạ
0 0
ღŎᏦ̆๛boruto
0 0
ღŎᏦ̆๛bướm
0 0
ღŎᏦ̆๛bØƦuŦØ
0 0
ŎK̆๛RơmTạVL
0 0