Bảng kí tự đặc biệt ŭ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ŭ (U with Breve) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: U with Breve
  • UNICODE Number: U+016D
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\016D"; }
  • HTML Code: ŭ
  • BASH code: $ echo -e '\u016D'

Kí tự ŭ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ŭ (U with Breve) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

Şʊγṯ°Ɲŭα°Ťɦì
0 0