Bảng kí tự đặc biệt ǐ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ǐ (I with Caron) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: I with Caron
  • UNICODE Number: U+01D0
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\01D0"; }
  • HTML Code: ǐ
  • BASH code: $ echo -e '\u01D0'

Kí tự ǐ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ǐ (I with Caron) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

︵²ᵏ³Ǩħï▫ḂēṋÅN͎ħ▫ĘḿŤħấẙ▫ÐīềǚǦǐ✎
3 0
✚ωǐʄε¹
2 0
✎﹏ωǐʄε丶ɴԍực丶-丶ʟéᴘッ
1 0
ɾέδέ丶qύáήɧǐ
1 0
✎﹏ωǐʄε Ngực - Lép
0 0
Ǩħï ḂēṋÅnħ ĘḿŤħấẙ ÐīềǚǦǐ
0 0
ωǐʄε
0 0
ThầnṪȁǐ☬Ⱦử
0 0
RedE QuáNhǐ
0 0
17 ꧂ ϑǐαɳɦℓàgأǒ
0 0
Wǒ nǐ ài
0 0
「RD」 ︵✿Ѷǐ๖ۣۜBắทᏰᴓ♰ツ
0 0
「RD」 ︵ѶǐBắทᏰᴓ♰
0 0
✎﹏ωǐʄε🅽🅶ự🅲-🅻é🅿
0 0
✎﹏ωǐʄε🅝🅖ự🅒-🅛é🅟
0 0
✎﹏ωǐʄεղℊựç-Ӏéք
0 0
✔✎﹏ωǐʄε☞ղgựċ☞-☞ʟé⒫︵✰
0 0
✎﹏ωǐʄεN̝G̝ựC̝-L̝éP̝
0 0
✎﹏ωǐʄεℵ❡ựḉ-ℓé℘
0 0