Bảng kí tự đặc biệt ǿ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ǿ (O with Stroke and Acute) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: O with Stroke and Acute
  • UNICODE Number: U+01FF
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\01FF"; }
  • HTML Code: ǿ
  • BASH code: $ echo -e '\u01FF'

Kí tự ǿ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ǿ (O with Stroke and Acute) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

Ƥ℞ǿ丶ℌữⓊŁợĭ༻꧂
3 0
➻❥Ƙɦǿเ♡
2 0
➻❥Ƙɦǿเ♥
2 0
⁹☣Ƙɦǿเ⁀ᶦᵈᵒᶫ︵²⁰⁰⁴
2 0
❦>>—-Ƙɦǿเ<<—-🦠︵⁹⁰
2 0
◄Ƙɦǿเʚɞ
2 0
Տơղ☣Ƙɦǿเ
2 0
Ƙɦǿเ
1 0
Ƥ℞ǿH⃣ữⓊŁợĭ༻꧂
1 0
ᴾᴿᴼシL͜͡G͜͡↭☣Ƙɦǿเ༻꧂
1 0
☣Ƙɦǿเ⁀ᶦᵈᵒᶫ
0 0
>>—-Ƙɦǿเ<<—-🦠
0 0
❶❷•Đệ Ƙɦǿเ⁀
0 0
Ƙɦǿi
0 0
꧁༺Śǿı༻꧂Ma
0 0
TEAM ☣Ƙɦǿเ 2K
0 0
Ƥ℞ǿ丶hữⓊŁợĭ
0 0
22TQ Ƙɦǿเ
0 0
☣Ƙɦǿเ⁹⁷
0 0
ミⒸⓁ丶ƘɦǿเGM
0 0
Ƥ℞ǿhữⓊŁợĭ
0 0
╰‿╯Lam✿Ƙɦǿเ๖
0 0
Hâη✿Ƙɦǿเ ๖꧂
0 0
๖ۣۜHòลηɠ•Ŧửツ$ǿi
0 0
✿廴ιиɦ vk ☣ Ƙɦǿเ
0 0
Sơn☣Ƙɦǿเ
0 0
lg ☣Ƙɦǿเ
0 0