Bảng kí tự đặc biệt ȋ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ȋ (I with Inverted Breve) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: I with Inverted Breve
  • UNICODE Number: U+020B
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\020B"; }
  • HTML Code: ȋ
  • BASH code: $ echo -e '\u020B'

Kí tự ȋ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ȋ (I with Inverted Breve) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ℂ Â Ÿ ᵯ Ⱥ ȋ
0 0
ɥçȟȋȟå.ķ£ñ
0 0