Bảng kí tự đặc biệt ȭ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ȭ (O with Tilde and Macron) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: O with Tilde and Macron
  • UNICODE Number: U+022D
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\022D"; }
  • HTML Code: ȭ
  • BASH code: $ echo -e '\u022D'

Kí tự ȭ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ȭ (O with Tilde and Macron) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

࿐ƁᶐᶁღƁȭⓎ⁀ᶦᵈᵒᶫ
2 0
彡⇢ƁᶐᶁƁȭƴ
2 0
Ɓᶐᶁ ƁȭY
0 0
彡⇢Ɓᶐᶁ ƁȭY
0 0
Ɓᶐᶁ Ɓȭy
0 0
彡Ɓᶐᶁ ƁȭYッ
0 0
TB°ƁᶐᶁƁȭy⇢9x
0 0