Bảng kí tự đặc biệt ɀ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ɀ (Z with Swash Tail) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Z with Swash Tail
  • UNICODE Number: U+0240
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0240"; }
  • HTML Code: ɀ
  • BASH code: $ echo -e '\u0240'

Kí tự ɀ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ɀ (Z with Swash Tail) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ƘɑԵɑɀ
0 0
FUCK乂 Ƀ OIɀ
0 0