Bảng kí tự đặc biệt Ɉ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ɉ (J with Stroke) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: J with Stroke
  • UNICODE Number: U+0248
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0248"; }
  • HTML Code: Ɉ
  • BASH code: $ echo -e '\u0248'

Kí tự Ɉ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ɉ (J with Stroke) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.