Bảng kí tự đặc biệt ɉ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ɉ (J with Stroke) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: J with Stroke
  • UNICODE Number: U+0249
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0249"; }
  • HTML Code: ɉ
  • BASH code: $ echo -e '\u0249'

Kí tự ɉ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ɉ (J with Stroke) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.