Bảng kí tự đặc biệt ɼ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ɼ (R with Long Leg) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: R with Long Leg
  • UNICODE Number: U+027C
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\027C"; }
  • HTML Code: ɼ
  • BASH code: $ echo -e '\u027C'

Kí tự ɼ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ɼ (R with Long Leg) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.