Bảng kí tự đặc biệt ʅ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ʅ (Squat Reversed Esh) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Squat Reversed Esh
  • UNICODE Number: U+0285
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0285"; }
  • HTML Code: ʅ
  • BASH code: $ echo -e '\u0285'

Kí tự ʅ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ʅ (Squat Reversed Esh) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.