Bảng kí tự đặc biệt ʘ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ʘ (Bilabial Click, bullseye) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bilabial Click, bullseye
  • UNICODE Number: U+0298
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0298"; }
  • HTML Code: ʘ
  • BASH code: $ echo -e '\u0298'

Kí tự ʘ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ʘ (Bilabial Click, bullseye) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

τɾâɱτạνɭʘ‿ʘ
1 0
=>寂しい人ʘ‿ʘ
0 0
Trâm Tạ VL ʘ‿ʘ
0 0
TG丨ngơءʘ̯͡ʘ
0 0