Bảng kí tự đặc biệt ˁ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˁ (Modifier Reversed Glottal Stop) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Reversed Glottal Stop
  • UNICODE Number: U+02C1
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02C1"; }
  • HTML Code: ˁ
  • BASH code: $ echo -e '\u02C1'

Kí tự ˁ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˁ (Modifier Reversed Glottal Stop) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

.•♫•♬•ˁᴇм🅂ướɴԍ🄲нưᴀ•♬•♫•.
2 0
ˁᴇмsướɴԍcнưᴀ
0 0