Bảng kí tự đặc biệt ˂ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˂ (Modifier Left Arrowhead) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Left Arrowhead
  • UNICODE Number: U+02C2
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02C2"; }
  • HTML Code: ˂
  • BASH code: $ echo -e '\u02C2'

Kí tự ˂ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˂ (Modifier Left Arrowhead) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

꧁༺🄺🅄🄽_(๑˃̵ᴗ˂̵)و
2 0
kun_(๑˃̵ᴗ˂̵)و
0 0
♡(˃͈દ˂͈༶)ɧạ_Ɩơŋɠ︵ᵏ¹²
0 0