Bảng kí tự đặc biệt ˊ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˊ (Modifier Acute Accent) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Acute Accent
  • UNICODE Number: U+02CA
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02CA"; }
  • HTML Code: ˊ
  • BASH code: $ echo -e '\u02CA'

Kí tự ˊ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˊ (Modifier Acute Accent) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

C ặ c ˋ︿ˊ
0 0
hương giang⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
0 0