Bảng kí tự đặc biệt ˋ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˋ (Modifier Grave Accent) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Grave Accent
  • UNICODE Number: U+02CB
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02CB"; }
  • HTML Code: ˋ
  • BASH code: $ echo -e '\u02CB'

Kí tự ˋ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˋ (Modifier Grave Accent) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

C ặ c ˋ︿ˊ
0 0
іˋм⁀phat kiss
0 0
hương giang⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
0 0
іˋм⁀PhatKiss
0 0
GTˋDyy✿
0 0