Bảng kí tự đặc biệt ˎ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˎ (Modifier Low Grave Accent) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Low Grave Accent
  • UNICODE Number: U+02CE
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02CE"; }
  • HTML Code: ˎ
  • BASH code: $ echo -e '\u02CE'

Kí tự ˎ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˎ (Modifier Low Grave Accent) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.