Bảng kí tự đặc biệt ˏ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˏ (Modifier Low Acute Accent) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Low Acute Accent
  • UNICODE Number: U+02CF
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02CF"; }
  • HTML Code: ˏ
  • BASH code: $ echo -e '\u02CF'

Kí tự ˏ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˏ (Modifier Low Acute Accent) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.