Bảng kí tự đặc biệt ː đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ː (Modifier Triangular Colon) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Triangular Colon
  • UNICODE Number: U+02D0
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02D0"; }
  • HTML Code: ː
  • BASH code: $ echo -e '\u02D0'

Kí tự ː trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ː (Modifier Triangular Colon) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.