Bảng kí tự đặc biệt ˙ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˙ (Dot Above) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Dot Above
  • UNICODE Number: U+02D9
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02D9"; }
  • HTML Code: ˙
  • BASH code: $ echo -e '\u02D9'

Kí tự ˙ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˙ (Dot Above) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

¿꧁⫷➐🅥⓵⫸(๑˙❥˙๑)🅗🅤🅝🅖(☤˘☤³˘)♥.🅟🅡🅞꧂☬
3 0
™꧁⫷➐🅥⓵⫸(๑˙❥˙๑)🅗🅤🅝🅖(☝˘☝³˘)♥.🅖🅐꧂⊗
1 0
˙❥˙вìинуêивêиαин˙❥˙
1 0
꧁⫷➐🅥⓵⫸(๑˙❥˙๑)🅗🅤🅝🅖( ˘ ³˘)♥.🅟🅡🅞꧂
0 0
꧁⫷➐🅥⓵⫸(๑˙❥˙๑)🅗🅤🅝🅖( ˘ ³˘)♥.🅖🅐꧂
0 0
˙❥˙ bình yên bên anh ˙❥˙
0 0
٩(●˙—˙●)۶A G KG Phụng ĐZ ٩(●˙—˙●)۶
0 0