Bảng kí tự đặc biệt ˟ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˟ (Modifier Cross Accent) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Cross Accent
  • UNICODE Number: U+02DF
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02DF"; }
  • HTML Code: ˟
  • BASH code: $ echo -e '\u02DF'

Kí tự ˟ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˟ (Modifier Cross Accent) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.