Bảng kí tự đặc biệt ˥ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˥ (Modifier Extra-High Tone Bar) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Extra-High Tone Bar
  • UNICODE Number: U+02E5
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02E5"; }
  • HTML Code: ˥
  • BASH code: $ echo -e '\u02E5'

Kí tự ˥ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˥ (Modifier Extra-High Tone Bar) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

☧ɐừρ❄ıố˥۶
2 0
ɐừp ıố˥
0 0