Bảng kí tự đặc biệt ˹ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˹ (Modifier Begin High Tone) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Begin High Tone
  • UNICODE Number: U+02F9
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02F9"; }
  • HTML Code: ˹
  • BASH code: $ echo -e '\u02F9'

Kí tự ˹ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˹ (Modifier Begin High Tone) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.