Bảng kí tự đặc biệt ˼ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˼ (Modifier End Low Tone) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier End Low Tone
  • UNICODE Number: U+02FC
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02FC"; }
  • HTML Code: ˼
  • BASH code: $ echo -e '\u02FC'

Kí tự ˼ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˼ (Modifier End Low Tone) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.