Bảng kí tự đặc biệt ͏ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ͏ (Combining Grapheme Joiner) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Combining Grapheme Joiner
  • UNICODE Number: U+034F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\034F"; }
  • HTML Code: ͏
  • BASH code: $ echo -e '\u034F'

Kí tự ͏ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ͏ (Combining Grapheme Joiner) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

.•°¤*(¯`★´¯)*¤°ɢ¢.͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏°¤*(¯´★`¯)*¤°•.
1 1
GC. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏B꙰I꙰P꙰R꙰O꙰L꙰ắM꙰亗
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏t̠r̠úc̠.s̠ạo̠q̠u̠èᴾᴿᴼシ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ëbëmÿkhùnġ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ëbërïkhùnġ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ëbëdïkhùnġ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏đạт¢âи5⁀ᶦᵈᵒᶫ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏亗мιɴн×͜×мιɴн亗
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏TUấNHảI
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏мʏ✿ɴᴀɴɴo╰‿╯
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏му✿иαииσ╰‿╯
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏๖ۣۜm๖ۣۜy✿๖ۣۜn๖ۣۜa๖ۣۜn๖ۣۜn๖ۣۜo╰‿╯
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ԍнsᴀʏ亗
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ⒸⓍ.ⒽⓄàⒸⓇⒶⓏⓎ╰‿╯
0 0
#ꮇɪ͏lo╲ʙ.ᴋʜᴀɴɢ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏нιтʟᴇʀ卐
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏нαуαтιиσ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏нᴀʏᴀтιɴo
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ʜᴀʏᴀᴛɪɴᴏ
0 0
_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏нayaтιno
0 0