Bảng kí tự đặc biệt ͬ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ͬ (Combining R) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Combining R
  • UNICODE Number: U+036C
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\036C"; }
  • HTML Code: ͬ
  • BASH code: $ echo -e '\u036C'

Kí tự ͬ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ͬ (Combining R) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

꧁༺Đa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊♥ế♥a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ♥t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊án͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊♥y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨêu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈♥l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨu̟͎ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈
120 70
g͎͚̥͎͔͕ͥ̿áy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨs̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ớm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋ăn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨồn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊
7 0
ミ★l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨão͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊ঔb͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ★彡
6 2
๖²⁴ʱt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐án͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐♚l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨc͔ͣͦ́́͂ͅ༻꧂
6 0
•´¯`•.x̥͕̮̠̦͉̑̉̄̀̚u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈ẩn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊❦l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨợi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ﹏✍
5 0
*•.¸♡l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨâm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋❦Đq̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅ╰❥
5 0
☞╯hųɤền̫۳l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ!nн۳ภgầU꙰۳Qμáᵹ
5 0
◆kël͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl̰̃Y͜͡︵⁹⁶c͔ͣͦ́́͂ͅHúⒸ︵⁹⁶Tạ✝✞
5 1
✐94๖²⁴ʱŦɧỏ๖²⁴ʱl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨầY๖²⁴ʱ¡
5 0
︵⁹⁷113︵²⁰⁰²l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨσZ。
5 0
g͎͚̥͎͔͕ͥ̿áy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨs̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ớm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋ăn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨồn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐é
5 0
꧁༺l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨão͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊̐✿Đại̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ༻꧂
4 1
⚷ђi̾ền︵❣tạ︵❣l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨắṃ︵❣❑
4 0
꧁༺p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊ღk̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ༻꧂
4 0
●l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà☾ƿhậ7☾๖ۣۜHɑÿ☾⒨a̫☾ʟà☾⒟ö☾ta̫☾ɔɧọnᴳᵒᵈ乡
4 0
﹏✍l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨêッt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐ái̞̟̫̺ͭ̒ͭͣッh͚̖̜̍̃͐o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊àn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿๖²⁴ʱ
4 0
♜Ĩl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨgF͜͡︵²ᵏ⁷*꓄ëA͜͡M͙⊹⊱
4 0
︵²ᵏ⁸Gır̫l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ♔báŋђχè0︵²⁰⁰¹
4 0
•´¯`•»l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑ッt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑ッt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿ッ5a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍«•´¯`•
3 0
︵⁹¹ṭâɱṿl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨoG꙰࿐
3 0
m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋ìn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐❤t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐ươn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿❤c͔ͣͦ́́͂ͅậu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈❤l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨắm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋͜✿҈
3 0
✞ঔৣ۝c͔ͣͦ́́͂ͅô乛đơn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊乛h͚̖̜̍̃͐ọc͔ͣͦ́́͂ͅ乛c͔ͣͦ́́͂ͅác͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐乛i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋乛l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨặn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿乛🤫乛t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣên͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊乛p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ۝ঔৣ✞
3 0
◦•●◉✿Đào͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊ঔl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨêঔn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍ঔt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ươi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣঔk̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣệt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊✿◉●•◦
3 1
۰ĤŤ︵⁹⁰l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨıN⃒Ĥ︵⁹⁰tạ㋡
3 0
۱๖ۣۜCj͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿☪ɦù⒴ყN꙰☪đẹP҉☪ɠáⓘ۶
3 0
ᵛᶰシĐệᴾᴿᴼシ⒯๖ۣۜHⒾệทᴾᴿᴼシl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨầy̾§
3 0
︵²ᵏ⁵kɧả✌l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨạC⃟︵⁹
3 0
◇T꙰ђôทɠ❄bⓐ🅈❄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨắC͙™
3 0
✿.。.:* ☆:**:.t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆ùm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋đán͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨén͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊.:**:.☆*.:。.✿
3 0
✌I҉mɟÁ🄻l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨïղĹoVɛ™
3 0
ッℭɑl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl۶M꙰Ꭼ۶b̫λβʎ◆
3 0
╰☆☆l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿☗
3 0
•°¯`••l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈ân͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊Đơ••´¯°•
3 0
✞ঔৣ۝t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐ôn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨs̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ2001۝ঔৣ✞
3 0
⚕ש N͜͡ঔl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨเŋ🄷ঔ99❏
3 0
ᴾᴿᴼシ.❖q̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿❖t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍❖v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ︵²ᵏ⁸
3 0
ᵛᶰシᴾᴿᴼシl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨêĐì๖ۣۜNhŋġH¡nн⁀ᶦᵈᵒᶫ︵²ᵏ⁶
3 0
╚»★«╝z̼͖̺̠̰͇̙̓͛ͮͩͦ̎ͦ̑ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ【。_。】
3 0
✞ঔৣ۝b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍c͔ͣͦ́́͂ͅơl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨơn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨễn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊۝ঔৣ✞
3 0
❏l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨùղ⁂мℯɖïᴀ卐
3 0
꧁༺k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ủn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿❤l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿❤t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊༻꧂
3 1
꧁༺l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨợi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ❦c͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐ưa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍❦n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ༻꧂
3 2
`•.¸¸.•´´¯`••._.•c͔ͣͦ́́͂ͅa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ0377442875•._.••`¯´´•.¸¸.•`
3 0
◥ὦɧ◤t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆ườn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊q̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊༻꧂
3 0
✞ঔৣ۝l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ༻꧂
3 0
๖²⁴ʱc͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐ịc͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨên͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨán͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿۝ঔৣ✞
3 0
︵²ᵏ³B҉ắɴ▽l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà▽p̲̅ɦảï▽ςнO͛▽(hấⓣ■
3 1
★彡l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐彡★
3 0
¸„.-•~¹°”ˆ˜¨t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ên͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊๛j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿๛ấy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ๛n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐ở•._.·°¯))؟•
3 0
(¯`*•.¸,¤°´✿.。.:*h͚̖̜̍̃͐t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊_d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ★·.·´¯`·.·★
3 0
✞ঔৣ۝l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨầy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ↭n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐ứt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊↭x̥͕̮̠̦͉̑̉̄̀̚óm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋﹏✍
3 0
۵ĐươŃG̐☚ทGhỉ☚∂ịČh☚ทêṅ☚(нả☚Bïết̫☚l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨὰɱ☚Ⓒáɩ☚đáC∞h☚đé⒪☚Gì™
3 0
☆тH⃟ịζ╰☜Các╰☜l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨøạɩ☤
3 0
a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍10_l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅốp̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏
3 0
✞ঔৣ۝t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ۝ঔৣ✞
3 0
꧁༺l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨâm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊âm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐ư༻꧂
3 0
✞ঔৣ۝l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨỡ❦t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐íc͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐❦c͔ͣͦ́́͂ͅậu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈❦r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆ôi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ❦😍♫ ♪ ♫ (¯`◕‿◕´¯)ღ
3 0
✎﹏l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨỡ❦t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐íc͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐❦c͔ͣͦ́́͂ͅậu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈❦r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆ôi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ❦࿐
3 0
ᵛᶰシl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨăղɢ︵²ᵏ³BཽҽรŤ︵²ᵏ³αD҉¹
3 0
ᴾᴿᴼシh͚̖̜̍̃͐♕j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆۝ঔৣ✞
3 0
★·.·´¯`·.·★s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿★·.·´¯`·.·★
3 0
i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨk̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅ
3 0
꧁༺💘l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿💘༻꧂
2 0
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋.l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
2 0
❖Ӏưᵁ_l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨɣ™
2 0
a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍.g͎͚̥͎͔͕ͥ̿n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨấy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ
2 0
◦•●◉✿ҽ̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑ണ̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋ണ̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋մ̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈ốղ͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊Ӏ͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨáì̞̟̫̺ͭ̒ͭͣç͔ͣͦ́́͂ͅհ͚̖̜̍̃͐ị✿◉●•◦
2 0
ᴾᴿᴼシL͙Aɳ❤️l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨực͔ͣͦ́́͂ͅঔ
2 0
◎ฬⓤA⃣l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ£y✚🔞(Ⓛᑌ✚ɱụɩ)✚❌🉐︵¹⁶
2 1
ᵛᶰシ๖ۣۜGấu̾‿✿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨợnᴥ
2 0
h͚̖̜̍̃͐a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨúa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍
2 0
c͔ͣͦ́́͂ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣc͔ͣͦ́́͂ͅ
2 0
☢l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨũɩ︵²⁰⁰¹
2 0
︵⁹²T[̲̅w̲̅]Ѽl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨầŶѼ๖
2 0
b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨd̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅz̼͖̺̠̰͇̙̓͛ͮͩͦ̎ͦ̑ͅ
2 0
ƒさ→l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨĐt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊❤h͚̖̜̍̃͐ải̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ❤n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊è彡★
2 0
꧁༺l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà↭b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅạn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊↭g͎͚̥͎͔͕ͥ̿ái̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ↭a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐↭n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍༻꧂
2 0
❖ß๖ۣۜOS͟S͛۩คl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨσn3۷
2 0
✎﹏l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍z̼͖̺̠̰͇̙̓͛ͮͩͦ̎ͦ̑ͅy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ﹏✍
2 0
↭๖ۣۜBà☯Tྂân☯๖ۣۜVl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ0ɠѕ✼
2 0
¡꧁༺V҉ăท☠l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨâM༻꧂‿✿
2 0
✔🄷J⃒๖ۣۜHj͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿H⃒︵²ᵏ⁴
2 0
ღᏠᎮღA⃟🅼✎l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨầ🅈✎☚
2 0
*•.¸♡l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨưu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈๖ۣۜt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿๖ۣۜt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄♡¸.•*
2 0
☗l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨê♜bố♜ⓝèঔ
2 0
♜Dྂw☹ⓓ0ʄl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨÁM͜͡ιภⒼo☹✉
2 0
︵⁸⁸Ⓖ!Ⓡl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ☠ⓧĨทⒽ︵²ᵏ⁷
2 0
s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚1q̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊
2 0
⁶🅷Ⓤƴềղl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ!ղɥ¿
2 0
h͚̖̜̍̃͐u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ
2 0
m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋c͔ͣͦ́́͂ͅ-t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ú•36_j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆
2 0
l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨv̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄-t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣến͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊•36_m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅ
2 0
♱PհȏทG๖ۣۜl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨùM͙۰
2 0
j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊h͚̖̜̍̃͐n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊w̠̘̗͖̮̥ͣ̽ͫ͂i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣc͔ͣͦ́́͂ͅk̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅ
2 0
ᴾᴿᴼシl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈c͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐༻꧂
2 0
⁶๖ۣۜTộι♪l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨỗì☆
2 0
꧁༺l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨượn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿༻꧂
2 0
‿✿n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿ọc͔ͣͦ́́͂ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨời̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ♡¸.•*
2 0
♚Q༶Ⓑє♕ɩ๖ۣۜDO͙l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ۱
2 0
©🅃ɧμậN҉_քl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨU⃟є☭
2 0
.•°¤*(¯`★´¯)*¤°t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ°¤*(¯´★`¯)*¤°•.
2 0
h͚̖̜̍̃͐v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨc͔ͣͦ́́͂ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋
2 0
³ßɟk꧁༺Ӏão꧁༺l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨᑌƴệղ﹏✍
2 0
.•°¤*(¯`★´¯)*¤°c͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣj͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊°¤*(¯´★`¯)*¤°•.
2 0
✞ঔৣ۝t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿☆z̼͖̺̠̰͇̙̓͛ͮͩͦ̎ͦ̑ͅj͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊۝ঔৣ✞
2 0
v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨÀ9r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆Ắc͔ͣͦ́́͂ͅt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐Ín͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨÀ10
2 0
ミ★❤vớ!☸ണẹ☸ɕ๖ۣۜO๖ۣۜN☸мã!☸l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà☸ĐứA☸ⓉR҉ẻ❤✾
2 0
ᵹV҉ô⁶đâⓨ⁶l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà🄼⁶G꙰ì⁶Vậʏ⁶ⓂấY⃗⁶bạn⁶?ミ★
2 0
༼℘ⷬℜⷢℴⷪ༽n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ࿐
2 0
►ⓉгườŃG͙︵⁹³иgôn︵⁹³l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨù§
2 0
︵²ᵏ⁴ɩD͟Ⓞl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ℠๖ۣۜNħơn̫℠cύŧơ◥ὦɧ◤
2 0
✞ঔৣ۝a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ➻l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈➻﹏✍
2 0
✞ঔৣ۝l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈ân͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊❦k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ỉ۝ঔৣ✞
2 0
*•.¸♡h͚̖̜̍̃͐a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ♡¸.•*
2 0
׺°”˜`”°º×d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣệm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋๖ۣۜl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊׺°”˜`”°º×
2 0
©l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨońɠɱ√ρ︵2007ʚɞ
2 0
۶๖ۣۜCl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨU⃒🄿๖²⁴ʱⓞn̸🅴☛
2 0
ツC꙰ħúɕ◆Em◆🅻ยôη◆l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨυôⓝ◆🆇ιⓃн◆đẹρ◆t̸ɾẻ◆мã🅸◆khôn◆ﻮ !à︵²ᵏ⁴
2 0
➶➶➶➶➶d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐➷➷➷➷➷
2 0
❖︵g͎͚̥͎͔͕ͥ̿a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑❦l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈︵²⁰⁰⁵
2 0
ƒさ→Đầy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ➻t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ội̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ➻l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨỗi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣঔ
2 0
☥B꙰E̺͆๖ۣۜSŤ□ҽᴿr̤̈ℴl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ︵²⁰⁰⁴
2 0
๖ۣۜƝƘ☆h͚̖̜̍̃͐j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿ền͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊▄▀▄▀▄▀
2 0
❦j͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅ❄t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍c͔ͣͦ́́͂ͅy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ❦
2 0
f̳͉̼͉̙͔͈̂̉e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣc͔ͣͦ́́͂ͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ
2 0
✝✞l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨı₦Ĥ☝☝ɔђḛ̃ɹy̸☝✎
2 0
ミ★b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍c͔ͣͦ́́͂ͅk̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅঔb͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ★彡
2 0
★彡v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄c͔ͣͦ́́͂ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ✾l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨộc͔ͣͦ́́͂ͅ༻꧂
2 0
꧁༺❦l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨòz̼͖̺̠̰͇̙̓͛ͮͩͦ̎ͦ̑ͅ༻꧂
2 0
✉☪ђⓊộ๖ۣۜT¿₫ồ🄽ɢ¿ăᑎ¿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨú@⁵
2 0
ᎮᏁ丶l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨợⓃ⁵Ⓧġ☨
2 0
︵¹⁹l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨờ⒤꧁༺ⓛãn̾g꧁༺Ťử︵⁹³
2 0
︵⁹¹S͛á๖ۣۜT✿тH⃒ủ✿мá๖ۣۜU✿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨạ🅽๖ۣۜH✼
2 0
☟ռıղj͇̗̲̞̪̹̝̫̞ͬ͐̀ͧ̿๖ۣۜA︵¹¹ѕɥA͙dօW༙N꙰■
2 0
✞ঔৣ۝m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋ĩn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐.v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿73۝ঔৣ✞
2 0
s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊f̳͉̼͉̙͔͈̂̉f̳͉̼͉̙͔͈̂̉i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣc͔ͣͦ́́͂ͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ
2 0
☞╯l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿c͔ͣͦ́́͂ͅa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍c͔ͣͦ́́͂ͅa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍༻꧂
2 0
↫↫↫↫↫l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿ঌ2k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅ9↬↬↬↬↬
2 0
✞ঔৣ۝k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ải̞̟̫̺ͭ̒ͭͣb͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍c͔ͣͦ́́͂ͅk̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅ۝ঔৣ✞
2 0
☬l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣp̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏๖ۣۜx̥͕̮̠̦͉̑̉̄̀̚ì☠
2 0
•?((¯°·._.•1p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏h͚̖̜̍̃͐u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊59s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍♡¸.•*
2 0
‿✶47m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋ạn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿Ơi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ‿✶
2 0
۹ɢ❍O͙d❣ëᐯ¡l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ✿
2 0
t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ú-c͔ͣͦ́́͂ͅl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏36.n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅr̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊
2 0
۰☑☑•nạᴾ☑тhẻ☑V͜͡i̸ҽt๖ۣۜTꍟɮ☑-☑v¡ⓝɑ☑-☑ʍøßι☑☑☑•🄼8aทƙ☑:☑3550126934007☑☑☑•C͛т⒦:☑l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨê☑Vă๖ۣۜN☑Ⓝαℳ☑☑☑•✎﹏☑S⃟Đ⒯☑:☑033.524.8607▽
2 0
㍿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨũ☞тᕼầm☞ëɱ☞Vợ●
2 0
••.•´¯`•.••...c͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐ín͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨàn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊ó••.•´¯`•.••
2 0
℡๖ۣۜVᶜl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ¡n̸ếύ¡ղнư¡◕
2 0
◯73◄Idöl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ◄🆃๖ۣۜHỏ◄T͙rắnﻮ ȹ
2 0
81g͎͚̥͎͔͕ͥ̿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨc͔ͣͦ́́͂ͅườn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚
2 0
►l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨợɴ●ίU͛●︵⁹²
2 0
༼℘ⷬℜⷢℴⷪ༽s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ơn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊☆c͔ͣͦ́́͂ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚۝ঔৣ✞
2 0
﹏❣l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨão☥νĩᵈʳᵉᵃᵐ乡
2 0
꧁༺p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍̀đôn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋༻꧂
2 0
︵²ᵏ⁹ρĔσρl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨℰ●PℒᴀY●ẇIཽтⒽ●s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ɑʟⓣ●๖ۣۜTo●S̺͆🄲🄷ꂦᴼɭ♕
2 0
v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣr̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆❄
2 0
ミ★p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏f̳͉̼͉̙͔͈̂̉f̳͉̼͉̙͔͈̂̉l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿18 ★彡
2 0
➶➶➶➶➶t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊âm̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋♕l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨý♕85╚»★«╝
2 0
﹏hãY꙰࿐để࿐⒩ɦữnɢ࿐๖ۣۜG!ọᵀ࿐ɴướCི࿐mắ๖ۣۜT࿐ɾơ!࿐ṿà࿐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨàɱ࿐🅳ịմ࿐đ¡࿐vếт࿐๖ۣۜTɧươᴺꁅ࿐꓄ⓡⓞɳɢ࿐lòn⒢࿐๖ۣۜBạท︵²ᵏ²
2 0
‿✶l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ.c̫ɥi̫2K͜͡5︵²⁰⁰⁵
2 0
⊰⊹c͔ͣͦ́́͂ͅt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑۝ঔৣ✞
2 0
۶иɤ۩l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨOng͎͚̥͎͔͕ͥ̿✈
2 0
☮l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨò♚văn♚ꆰU҉ƴếTཽミ★
2 1
g͎͚̥͎͔͕ͥ̿k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅ✿v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄ô✿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨýv̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ·._.·°¯°·.·° .·°°°
2 0
꧁༺c͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐ịc͔ͣͦ́́͂ͅh͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨêl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍༻꧂
2 0
╰☜l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨυẬՇ✎﹏
2 0
k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐án͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ✿
2 0
™кïên▪l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨíu⁷
2 0
•._.••´¯``•.¸¸.•`l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈f̳͉̼͉̙͔͈̂̉y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊`•.¸¸.•´´¯`••._.•
2 0
♚l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨê♚v!ếⓣ♚τ⒣ế゚
2 0
•._.••´¯``•.¸¸.•`l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊❤h͚̖̜̍̃͐o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊àn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿`•.¸¸.•´´¯`••._.•
2 0
l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅ.h͚̖̜̍̃͐u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊Ạツ
2 0
••¤(`×[¤73g͎͚̥͎͔͕ͥ̿i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿u̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ¤]×´)¤••
2 0
㍿l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨồn︵⁹⁹ςⓗà︵⁹⁹ⓑá︵³⁶
2 0
✞ঔৣ۝k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ải̞̟̫̺ͭ̒ͭͣ❤f̳͉̼͉̙͔͈̂̉a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨy͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ۝ঔৣ✞
2 0
๖²⁴ʱl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋97༻꧂
2 0
✿³d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅươn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣd̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ✿
2 0
☭T∞ôɨ³l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà³áℭ³qⓤỷ³νà³๖ۣۜTôï³y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨêⓤ³๓ộT³n๖ۣۜGườí³TཽêⓃ³L͜͡à³hâⓝȹ
2 0
░▒▓█►─═t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ửl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿94═─◄█▓▒░
2 0
Ѽl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨẽ✝✞đờI⃣✝✞S⃗ốηⓖ✝✞ⓟҤảï✝✞đẹp✚
2 0
۹๖ۣۜNH҉ï︵³⁶N҉èk︵³⁶тạ︵³⁶l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨắⓜ︵²ᵏ³
2 0
☒Đàղ★彡Ôn9★彡ςó★彡ⓣɧể★彡иջhè0★彡M⃗ộՇ★彡ʇí★彡nнưŃG͜͡★彡Địζ★彡mẹ★彡l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨăⓝġ★彡ńɦăภⓖ★彡ʈhì★彡vứT⃗★彡!︵⁹¹
2 0
꧁༺a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍q̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚♡¸.•*
2 0
︵²⁰⁰²l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨⓐń⁹ɔôηG꙰⁹🅲нúɐ๖ACE✪
2 0
︵⁹⁴๖ۣۜTɦôi̲̅◕ҩậÿ◕ⓣнì◕ςứ◕nĤư◕๖ۣۜVậу◕₫Ĩ◕....vậץ ◕l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨà◕α◕ⒽìểU꙰◕r̰̃ồĨ◕ʈừ◕₫a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍Ŷ◕к0◕๖ۣۜNóı◕ṅữɐ◕Và◕ċũᑎԍ◕ɥ0?
2 0
✿Hi̫ệp❑ṿì❑ιɗO⃒l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ✼
2 0
✞ঔৣ۝i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣd̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ↭Đạt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊↭b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅản͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐︵²ᵏ²
2 0
ѼT͛H͜͡ảo☄έɱ☄เD͛Ⓞl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ☃
2 0
ᵛᶰシղ9uyễи▼Ꮶђá๖ۣۜNɧ▼l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨâɱ▼◆
2 0
✞ঔৣ۝d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐۝ঔৣ✞
2 0
☑🔥Ĺ͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨửα̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍🔥✈
2 0
☿ßEσ☦🅃ạl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨắM♕
2 0
ᵷpиѵ_ɠⒾɾl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨρR͟O͙︵²ᵏ⁷
2 0
✟mմốᑎ卐⒞ó卐Gạǫ卐ʇ๖ۣۜHì卐ᴘⓗảᎥ卐тrồηg卐l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨúä۰
2 0
ঔʝȗɳɢl̸ε☂Ⓢl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨαʎ✟
2 1
s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ0228w̠̘̗͖̮̥ͣ̽ͫ͂
2 0
⊹⊱๖ۣۜG๖ۣۜK_㋛l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨ!๖ۣۜNɦ㋛Ⓗá🄲һミ★
2 0
™l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨầץ ☨V⃗ô☨đố¡№
2 0
꧁༺t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ử❄l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍m̘͈̺̪͓ͩ͂̾ͪ̀̋༻꧂
2 0
●l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨạเ☎Đứℭ☎hảıΔ
2 0