Bảng kí tự đặc biệt Ͷ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ͷ (Pamphylian Digamma) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Pamphylian Digamma
  • UNICODE Number: U+0376
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0376"; }
  • HTML Code: Ͷ
  • BASH code: $ echo -e '\u0376'

Kí tự Ͷ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ͷ (Pamphylian Digamma) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

︵²ᵏ⁸Sཽ͎űͷ❣┋❣úᴥ
0 0