Bảng kí tự đặc biệt ͽ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ͽ (Small Reversed Dotted Lunate Sigma Symbol) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Small Reversed Dotted Lunate Sigma Symbol
  • UNICODE Number: U+037D
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\037D"; }
  • HTML Code: ͽ
  • BASH code: $ echo -e '\u037D'

Kí tự ͽ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ͽ (Small Reversed Dotted Lunate Sigma Symbol) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.