Bảng kí tự đặc biệt ϊ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ϊ (Iota with Dialytika) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Iota with Dialytika
  • UNICODE Number: U+03CA
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\03CA"; }
  • HTML Code: ϊ
  • BASH code: $ echo -e '\u03CA'

Kí tự ϊ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ϊ (Iota with Dialytika) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ѽⴼảΪ☥
2 0
︵¹⁶ᵯύối̞̟̫̺ͭ̒ͭͣϊᵰἓ✼
2 0
╰❥βϊϊиʛ♡¸.•*
2 0
ⴼảΪ
0 0
ᵯuốiϊᵰἓ
0 0
℣ ᶮ۵ṽϊćᵗoᴚˠ
0 0
βϊϊиʛ
0 0