Bảng kí tự đặc biệt ϔ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ϔ (Upsilon with Diaeresis and Hook Symbol) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Upsilon with Diaeresis and Hook Symbol
  • UNICODE Number: U+03D4
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\03D4"; }
  • HTML Code: ϔ
  • BASH code: $ echo -e '\u03D4'

Kí tự ϔ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ϔ (Upsilon with Diaeresis and Hook Symbol) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.