Bảng kí tự đặc biệt ϗ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ϗ (Kai Symbol) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Kai Symbol
  • UNICODE Number: U+03D7
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\03D7"; }
  • HTML Code: ϗ
  • BASH code: $ echo -e '\u03D7'

Kí tự ϗ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ϗ (Kai Symbol) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

⁷ϗᶓყ︵⁹⁶
1 0
ϗᶓყ
0 0