Bảng kí tự đặc biệt ϙ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ϙ (Archaic Koppa) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Archaic Koppa
  • UNICODE Number: U+03D9
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\03D9"; }
  • HTML Code: ϙ
  • BASH code: $ echo -e '\u03D9'

Kí tự ϙ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ϙ (Archaic Koppa) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

⊹⊱🌈𝔖ó𝔦🔥Ϙυαყ🌟𝙓𝓔🎭︵✰
3 0
🌈 𝔖ó𝔦🔥 Ϙυαყ 🌟 𝙓𝓔🎭
0 0