Bảng kí tự đặc biệt Ϟ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ϟ (Koppa) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Koppa
  • UNICODE Number: U+03DE
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\03DE"; }
  • HTML Code: Ϟ
  • BASH code: $ echo -e '\u03DE'

Kí tự Ϟ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ϟ (Koppa) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

OHVLϟGAMING☂
6 0
KILLMEOPPAϟ☂
5 0
ϟʕ ᵔᴥᵔ ʔQuyênʕ ᵔᴥᵔ ʔϟ
0 0
Ϟ 廴Ş
0 0
ϟ
0 0
NA LỠ TAYϟ
0 0
NA LỠ TAY ϟ
0 0
NA LỠ TAY 『ϟ』
0 0
『ϟ』NALỠTAY
0 0
K I L L M E O P P Aϟ
0 0
o h v l ϟ gaming ☂
0 0
godϟ vy_nè
0 0
godϟ Vy_Nè
0 0
godϟⓥⓨ_ⓝè
0 0
vĩ11nㅤㅤϟㅤlmt...亗
0 0
vĩ11nㅤㅤϟㅤlmt...亗
0 0
ᐯĩ11ᑎㅤㅤϟㅤᒪᗰT...亗
0 0
ㅤ#ㅤㅤzιɴㅤм45ㅤㅤϟㅤ
0 0
ㅤ#ㅤㅤᴢɪɴㅤsᴀᴅㅤㅤϟㅤ
0 0
ㅤ#ㅤᴢɪɴㅤsᴀᴅㅤϟㅤ
0 0
covㅤsᴇʀsϟ
0 0
тʀᴀɴԍㅤנuㅤâɴㅤㅤϟ
0 0
ᴀʀιᴇs亗ϟ
0 0
тнυngan?ϟ
0 0
thungan?ϟ
0 0
࿐TOROϟdubaI
0 0
『тoʀoϟdubaι亗』
0 0
P͚S͚丶ㅤT͚ư✿L͚ệN͚H͚ㅤϟ︵²ᵏ⁶
0 0
ɢккυиσωϟ
0 0
ㅤϟ#S⃒P⃒E⃒E⃒D⃒ϟ亗
0 0
ㅤϟ#S∞P∞E∞E∞D∞ϟ亗
0 0
ᵇᵃᵉ┆ˡʸⁿʰʰϟᶜᵘᵗᵉ
0 0
GK#廴ươɴԍϟᴳᵒ
0 0
GK#廴ươɴԍϟ
0 0
ɥʇヽʞɥɐnɓϟ
0 0
ᵛᶰシʍᴀԍㅤᴘosᴇᴅoɴϟ
0 0
🅓🅔ㅤϟ🅑🅔🅞🅟🅗ê🅒ầ🅝寂╰‿╯
0 0
🄳🄴ㅤϟ🄱🄴🄾🄿🄷ê🄲ầ🄽寂╰‿╯
0 0
ᴅᴇㅤϟʙᴇoᴘнêcầɴ寂╰‿╯
0 0
#∂тιếиϟ
0 0
۶ввι_ѕωαи.ϟ
0 0
۶ʙʙι_swᴀɴ.ϟ
0 0
ㅤ『T༙G༙K༙』#ㅤㅤㅤㅤQ༙ㅤㅤㅤㅤㅤㅤϟㅤㅤㅤㅤㅤㅤP༙C༙︵㊰㊯ㅤ
0 0
ㅤ『T͚G͚K͚』#ㅤㅤㅤㅤQ͚ㅤㅤㅤㅤㅤㅤϟㅤㅤㅤㅤㅤㅤP͚C͚︵㊰㊯ㅤ
0 0
ㅤ『tġk』#ㅤㅤqㅤㅤϟㅤㅤp͚ċ͚︵㊰㊯ㅤ
0 0