Bảng kí tự đặc biệt ϳ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ϳ (Yot) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Yot
  • UNICODE Number: U+03F3
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\03F3"; }
  • HTML Code: ϳ
  • BASH code: $ echo -e '\u03F3'

Kí tự ϳ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ϳ (Yot) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ミ★❽❻★彡•ɲɨɲϳɑ
72 30
ƚɠɱ丶丶ɠɦϳɲɠッ
3 0
✿.。.:* ☆:**:.ɲϳɲɦ.:**:.☆*.:。.✿
2 0
ɦɨϳɑɕƙɛɾ
2 0
Đϳ丶ɦưɲɠʈạ丶࿐
1 0
꧁༺Đóɱʚɞϳɑɕƙ༻꧂
1 0
™ϳƙ⁀ᶦᵈᵒᶫ
1 0
╚»★«╝ʂốɲɠ♕ở♕ʈɾêɲ♕đờɨ♕ƚɱ♕Ƌɛƚƚ♕ϳ♕ɱà♕ɕăɲɠ♕♕╚»★«╝
1 0
¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ʑɨƙϳɾɵ¨˜ˆ”°¹~•-.„¸
1 0
ɲɨɲϳɑϼɑɲƋɑ
1 0
ϳɵƙɛɾɠấựɓéɵ
1 0
ミ★ɠɛɲϳ✿.ɕɦɨɲɑ★彡
0 0
ϳɛɲɲ✿đàɵ‿✶
0 0
亗ɠɵϳɵ❄
0 0
ɾϳɲɑɵɱɨ
0 0
ɱìɕɦíɲɦɑϳɨɲɵɱɵʈɵ
0 0
ʂɛϳɨ︵²ᵏ⁸
0 0
『ɦɨềɲ♥️ϳɑɕƙ』
0 0
๛ɛɓɛ┊ϳɑɲɠʂɨ』
0 0
ϳɑƙƙџ‿✶
0 0